Klassisk Dressyr

Remont - utbildar dig & din häst

Klassisk Dressyr - ett historiskt, modernt och väl beprövat utbildningssätt

för hästens välmående

Klassisk Dressyr

Klassisk Dressyr är inte ett myntat uttryck och därför kan man få lite varierande svar beroende på vem man frågar vad klassisk dressyr är.

 

Ordet klassisk syftar till en ridstil som överlevt under en lång period och många säger att den går så långt tillbaka som flera hundra år. Givetvis har ridningen varierat starkt under denna långa period och därmed kan man hitta många olika typer av tränare och ridande inom den klassiska dressyren.

Det som alla verkar vara överens om är att den Spanska Ridskolan har varit förkroppsligandet av den klassiska dressyren: En ridning med lätta hjälper, där man ser till hästens bästa. Där ryttare och häst både till sinnet och kroppsligt får smälta samman till en.

 

Utöver detta lägger alla sin personliga prägel på ridningen. För mig som är en praktisk person med enbart en väldigt liten konstnärlig ådra så innebär det att min ridning är full av detaljer, "strikt" och "ren".

För någon med ett större historiskt intresse och med en stor konstnärlig ådra så kommer ridningen bli en aningens mer utfluten och gå mer på känsla. Ingen av sätten är fel, det är bara olika sätt att ta uttryck för både häst och ryttare.

 

Jag använder den klassiska dressyren först och främst som en grund för god ridning som gör hästen smidigare och starkare. Både jag och de som tränar för mig ska kunna välja vilken inriktning som helst utöver den klassiska dressyren och få det att fungera bra tack vare denna grund. Utöver det så finns det givetvis de som enbart vill avancera inom enbart den klassiska dressyren.

 

Eftersom den klassiska dressyren utgår från den enskilda individen hos både häst och ryttare så kan den rent tekniskt passa alla hästar och ryttare. Det som bestämmer vem den lämpar sig för är hur ryttaren är som person.

 

Den klassiska dressyren kan användas likaväl som en stabil grund för tävlingsryttaren så väl som fritidsryttaren. Den kan användas oavsett om ryttaren enbart vill ägna sig åt just den klassiska dressyren eller om ryttaren har en annan inriktning.

Oavsett inriktning och ambition kommer ekipaget aldrig långt om man inte har en gedigen dressyrutbildning i grunden, även om man egentligen räknar sig som t.ex. en hoppryttare.

 

Rent krasst kan man säga att den klassiska dressyren lämpar sig för:

* Ryttare som inte nöjer sig med svaret därför

* Ryttare som vill veta varför hästen reagerar som den gör, vare sig positivt eller negativt, på en viss hjälp

* Ryttare som vill lära sig hur man lär en häst saker så genomtänkt och enkelt som möjligt

Orden "ridning är inte komplicerat det är bara komplext" sa Desmond O'Brien (utbildad på Spanska Ridskolan) till mig en gång under en diskussion. Det stämmer väl in på den klassiska dressyrens anda.

Copyright @ All Rights Reserved